За проекта

Проектът е насочен към една от актуалните задачи на слънчево-земната физика: изследване на ефектите на магнитосферните суббури в средната ширина като ключов елемент от космическото време. Известно е, че по време на големи геомагнитни бури могат да се наблюдават силни геомагнитни и йоносферни смущения на средни и дори ниски ширини. Целта на проекта е анализ на физическия фон за възможностите за разработване на методи за прогнозиране на магнитните смущения в средните ширини. Такава задача изисква изследвания на зависимостта на наземните наблюдавани геомагнитни смущения в средната ширина от сложните, вариращи във времето условия на слънчевия вятър. В проекта ще се използва съвременният подход към проблема за търсене на междупланетни двигатели на магнитосферните смущения: смущенията ще бъдат съпоставени с едромащабните видове слънчев вятър. Тъй като определен вид слънчев вятър се характеризира със специфичен набор от геоефективни параметри (скорост, температура, магнитно поле, налягане и др.), то това значително ще улесни работата по разработването на методи за прогнозиране на възникването на геомагнитни смущения. Това ще разкрие най-геоефективните параметри на междупланетната среда, които контролират възможността за възникване на суббуря в средните ширини. Проектът има за цел цялостен анализ на пространствено-временните характеристики на магнитните суббури в средните ширини на базата на анализа на множество наземни наблюдения, главно в европейския земен сектор, където са разположени руската и българската обсерватории гнетосфера и представа за под- явления на буря.

Информация за проекта

Проектът „Изследване на разпространението на геомагнитните смущения до средни ширини и идентификация на техните междупланетни двигатели за разработване на прогноза за космическото време в средните ширини“ е двустранен проект България – Русия 2019 – 2020 г., финансиран от Националния научен фонд (проект номер КП -06-Русия/15)