Работен пакет 4

РП_4: „Управление и координация на проекта

Начало и край на работния пакет: от месец 1 до месец 24

Планирани дейности

  • Поддържане на постоянен контакт с партньорите и организиране на представяне и дискусии на резултатите на междинни етапи. Координиране и подготожка на материали за публикужане.
  • Управление на развитието на дейностите по проекта, наблюдение на работата по работните пакети и очакваните резултати; да гарантира, че задачите се изпълняват навреме, в рамките на бюджета и с необходимото качество.
  • Управление на разпространението на информацията за дейностите оп проекта.
  • Упражление на документите.